Vad gjorde de Kentucky och resolutioner som Virginia state?

Kentucky resolutioner (Thomas Jefferson) och Virginia resolutioner (James Madison) anger grundläggande argumenten för delstaternas rättigheter. Båda dokumenten tycktes stödja staterna att tolka konstitutionen genom att säga att om en enskild stat anses vara en handling av kongressen i strid med rättigheter, eller i strid med konstitutionen, denna stat kunde då förklara att act (lag) null och annullera (inte verkställbar) inom denna stats gränser. John C. Calhoun skulle basera sin lära upphävda på de argument som anges i Kentucky och Virginia resolutioner.