Vad gjorde den tjugo - första ändringen?

De 21 ändringsförslag (antog 1933) upphävdes det 18 ändringsförslag (förbud) som hade antagits år 1919.

Det 18: e ändringsförslaget, tillsammans med akter som Volstead lagen, hade förbjöd tillverkning, försäljning, och transport av alkoholhaltiga drycker i USA. Efter decennium av 1920-talet som såg många amerikaner att öppet bryta mot lagen (till den ekonomiska nyttan av brottslingar), stödde allmänna opinionen dess upphävande.