Vad gjorde Dwight D. Eisenhower gör efter han var president?

Eisenhower drog sig tillbaka till sin gård nära Gettysburg, PA, skrev och publicerade sina memoarer och engagerade i sitt Nuvarande jobb av att spela golf och målning. Han tog på sig rollen av äldre statsman, rådgivning sin tre efterträdare som President, innan han dog den 20 mars 1969.
Eisenhower drog sig tillbaka till sin gård vid Gettysburg, Pennsylvania efter som ordförande, och bodde där de senaste nio åren av sitt liv. Gården ligger mycket nära den medborgerliga kriget Battlefield Park, men du måste ta en buss för att komma till den. Det är öppet för allmänheten. Eisenhower hade varit stationerad på Camp Colt vid Gettysburg under första världskriget, utbildning trupper, och fick aldrig utomlands själv i kriget.
Eisenhower dog den 28 mars 1969 i Washington.