Vad gjorde Harrison Ford göra innan han agerat?

Han var snickare, han arbetade också på film scenografier