Vad gjorde Homer Plessy för en levande?

Homer Plessy påstods skomakare och vice ordförande för Société des Francs Amis (samhälle för franska vänner), en social organisation som betalat medicinska och begravningskostnader för betalande medlemmar. Senare i livet blev han en samlare för människors liv försäkringsaktiebolag.

Homer A. Plessy (17 mars 1863-1 mars 1925) var framställaren i landmark oss högsta domstolen fallet Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), som legitimerade "separata men lika" doktrinen används för att diskriminera afro-amerikaner. Plessy dom, i kombination med domstolens beslut tidigare i de fall som medborgerliga rättigheter, 163 U.S. 537 (1883), som upphävdes den Civil Rights Act 1875, tillåtna Jim Crow lagarna att blomstra över hela landet (framför allt i de södra staterna). Plessy upphävdes slutligen av Brown mot Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).