Vad gjorde kväkare?

Gudstjänst tillsammans och de är fortfarande gör det!

Liksom andra religioner finns det olika grenar men kärnan i deras verksamhet är dyrkan som kommer från oro och agerande i världen.