Vad gjorde Michelle Obamas mamma för en levande?

Vad gjorde Michelle Obamas mamma för en levande?

Hon var en hård arbetstagare och en förebild för Michelle var anställd som sekreterare på olika företag undervisade också hennes barn var hon så bra att de visste hur man läser innan de gick in i grundskolan.