Vad gör alla människor är skapade lika snål?

Det innebär att alla människor har samma rättigheter. Oavsett kön, religion eller ras, utseende och/eller någon annan faktor. Vi alla har samma rättigheter, och har ingen mer.