Vad gör andorra liechtenstein och Luxemburg har gemensamt?

Vad gör andorra liechtenstein och Luxemburg har gemensamt?

De är alla mycket små länder i Europa.