Vad gör diamanter grafit och kol har gemensamt?

Alla är allotropes av kol.