Vad gör du i 110 meter häck?

Du springa så fort du kan, hoppa över hindren, utan för att träffa dem.