Vad gör du med en laddad av billån?

Vad gör du med en laddad av billån?

Det finns dialog som visar hur du bör kontakta kreditgivaren som har debiterat avaktivera kontot och ange att du vill betala sin skuld, även debiteras av, i utbyte mot ett skriftligt löfte att korrigera din kredit rapport. Det finns även ett standardbrev som du kan ändra för eget bruk.  Du kan kontakta en skulden konsolidering byrå som skulle behandla dina fordringsägare för din räkning.