Vad gör exakt kapital räntan?

I vilket sammanhang.

För en Darelhn, eller när avkastningen på eget kapital?

Internräntan är räntan som skall tillämpas.