Vad gör hyresvärden om hyresgäster i ett tidsbundet hyresavtal justerar hyran?

Fråga:

Det finns ett tidsbundet hyresavtal för 2 år. Hyresgästen skulle nu betala hyra 1 år. Redan har han inte betalat men hyran för mars. Vad ska jag göra, om han inte betalar även hyran för April 2010? Om jag sedan skulle upphäva? Sedan jag be om ursäkt till honom även innan hyreskontraktet.


Svar:

Jag skulle säga upp honom på grund av för att skjuta upp betalningen. Allt annat kommer att ge mer pengar och kostnaden förlust för dig. Så så fort som möjligt denna typ av avboka och få ut. Bör då en förlust är fortfarande vänner, du kan hävdade också honom som ytterligare skador.