Vad gör jag när jag har blåsor på sidan av min tunga och det brinner verkligen verkligen när jag äter?

gurgla varmt saltvatten för två eller tre min. ska vara ok i ungefär en timme. kan behöva upprepa några gånger beroende på hur illa.