Vad gör människorna för att hjälpa utrotningshotade blå valar?

Vad gör människorna för att hjälpa utrotningshotade blå valar?

Åtgärder för att hjälpa hotade blåval:

-Valfångst förbjuds
-Mer vård för kommersiellt fiske (valar kan fångas i nät)
-Bevarande av livsmiljöer
-Minskning av föroreningar som orsakar global uppvärmning