Vad gör mild atrofi och kronisk Vit hjärnsubstans ischemiska förändringar innebär om hjärnan?

Hjärnan atrofi är i huvudsak krympningen av hjärnan. Detta beror på förlusten av hjärnceller. Vit substans ischemiska förändringar är en produkt av åldrande. Båda ses hos patienter med demens.