Vad gör politiska partier och intresseorganisationer har gemensamt?

Vad gör politiska partier och intresseorganisationer har gemensamt?

Både politiska partier och intresseorganisationer har gemensamt att de ofta vill samma saker, ange samma mål och ofta dela åsikterna i politiska och icke-politiska frågor.