Vad gör sarkasm och käbbel har gemensamt?

de är båda destruktiva ord att använda