Vad gör stör det dagliga drift medelvärdet?

Vad gör stör det dagliga drift medelvärdet?

Något utöver vanligt som förhindrar eller försenar verksamheter. Ett bombhot på en skola döden av co arbetstagare i industriolycka??