Vad göra med sin dag pengakonto, om inflationen överstiger räntan?

Fråga:

Vad gör du om inflationen är högre än räntan på kontot dagen pengar. Vad kan du göra då? Bör vi helt enkelt acceptera eller ta pengarna någon annanstans?


Svar:

Dag pengakonto är ingen investering men endast som namnet, det tyder på en kortsiktig parkering av kapital (pengar för dagen). Det finns mer lönsamma investeringar som pengar, men också med risk. Mycket liten avkastning på investeringen utan risk. Var är olika grader av risk att betrakta är.