Vad görs för att förhindra utrotning på eskimo curlew?

Vad görs för att förhindra utrotning på eskimo curlew?

Det första steget är att bestämma hur många, om någon, Eskimo curlew är kvar. Inga fysiska bevis av fågeln erhölls sedan 1963. Det har varit många observationer, några bekräftade, men inga fotografier sedan 1962. Senaste observationer bekräftas inte längre utan ett fotografi eller andra fysiska bevis. Och även då varje del av bevis kommer att kraftigt granskas.

Det andra, om Eskimo curlew inte anses utdöd, är att avgöra var de är belägna och där de vandrar. När det är fastställt, kan åtgärder för att ytterligare skydda dessa områden.

Uppfödning i fångenskap program har kunnat uteslutas för tillfället eftersom det är okänt hur tar, kycklingar, och fåglar ur naturen påverkar den resterande befolkningen. Lite faktiskt känt om Eskimo curlew och deras häckande vanor eftersom fågeln häckar i mycket avlägsna platser. Senaste boet seende var 1866.