Vad GPA och SAT poäng är tillfredsställande för East Carolina University?

Det är 1100.