Vad gränssnittet styr hur du registrerar data och instruktioner och hur informationen visas på skärmen?

Vad gränssnittet styr hur du registrerar data och instruktioner och hur informationen visas på skärmen?

Ett Användargränssnitt styr hur du registrerar data och instruktioner och hur informationen visas på skärmen.