Vad gula kort medelvärde i judo?

Vad gula kort medelvärde i judo?

Det innebär en varning som i fotboll om du får 3 det innebär att opponet får en punkt