Vad hände historien om den själen i den stora klockan?

Vad hände med berättelse själen og den stora klockan