Vad hände i historien om själen i den stora klockan?

En prinsessa dog för att göra bell ringen ordentligt.