Vad hände med Ali i AD 661?

Kalifen Ali mördades av Klippdomen 661 C.E., vilket resulterar i slutet av Rightly-Guided kaliferna.