Vad hände med den riktiga människor i Paranormal Activity?

Vad hände med den riktiga människor i Paranormal Activity?

Det finns inga riktiga människor i Paranormal aktivitet. Filmen var inte baserat på en sann historia, och Katie och Mika är helt fiktiva karaktärer. Se relaterade frågorna nedan för mer information.