Vad hände med historien om själen i den stora klockan?

Hur många folk i världen