Vad händer efter avnoteringen ett företag på börsen? (Wien)

Fråga:
  1. Vad händer om du bo som aktieägare efter avnoteringen i det och det senare kommer till försäljning av företaget?

  2. Vad händer när det finns ingen försäljning efter avnoteringen, med utdelning på Anteilshaber?

  3. Vilka möjligheter har man även efter avnoteringen, för att sälja sin andel? Hur beräknas priset? Allmänhet, vilka är riskerna?

(I detta fall ett nederländskt företag, som föreställs på österrikiska börsen.)

Tack!


Svar:
  • du bo aktieägare, förutsatt att det är egentligen bara en avnotering och inga ytterligare transaktioner.
  • När en avnotering, spontant, misstänker jag en inlösenrätt för minoritetsaktieägare. Det var inte det?
  • Om en utdelning betalas, får varje aktieägare en. Det fanns ingen, hittills har inget meddelande om framtida distributioner.
  • Utbetalningar av utdelning kommer att beslutas på årsstämman. Det var så långt och kommer att fortsätta så.
  • Du kan sälja, men hur beståndet marknaden inte längre equistiert. Så det blir nog svårare att sälja sina aktier, men det är möjligt.
  • rimligt pris? Efter det finns ingen handel på aktiemarknaden, är prissättning annorlunda om ännu svårare. Priset förfaller inte av avnoteringen. Priset kommer att vara förverkad om siffrorna är felaktig.