Vad händer efter DNA är uppackade?

Vad händer efter DNA är uppackade?

Denna metod kallas "Semi konservativ person" som replikeras DNA
så det börjar med packa upp, koppla DNA genom att bryta ner vätebindningar mellan de kvävehaltiga baserna med hjälp av "Helikas enzym" som hjälper till att separera delarna. Efter att de fria nukleotiderna kommer att aktiveras genom att lägga till extra två fosfat grupper från ATP att ge energi för bindning och sedan aktiverat nukleotider kommer koppla till DNA som adenin länken med tymin med dubbla vätebindningar och cytosin länk med guanin med trippel vätebindningar. Och slutligen enzymet DNA-polymeras kommer katalyserar sammanfogning av nukleotider av de nya delarna med bildandet av phosphodiester obligationer medan den extra fosfat grupper som fästes till de aktiverade nukleotiderna släpps.