Vad händer i den tredje boken i Vampire Academy?

Vad händer i den tredje boken i Vampire Academy?

3.: shadow-kysste

Rose och hennes vänner är tillbaka vid akademin Rose håller får besök från Masons spöke/ande. Senare skolan blir attackerad av en Strigoi krig och Dimitri blir förvandlats till Strigoi. Åh, och just före Strigoi kriget Dimitri och Rose har sex. : P (typ av suger, va?: P)