Vad händer med aktieägarna Hypo Real Estate aktier inte skickats in?

Fråga:

Jag har läst att vissa aktieägare i HRE inte har lämnat in sina aktier. Vad händer med dessa aktier?


Svar:

Det kan hända, att regeringen gör en 2: a erbjuda eller kommer de att med våld exproprieras eller de har "Gris" och hålla sina aktier och så småningom kommer att gynnas av en bättre aktiekursen.