Vad händer med dig om din medicinska notan är mindre än 1000 dollar och du behöver inte betala det?

Det kommer troligen att skickas till en inkassobyrå som kommer att fortsätta försök att återkräva skulden. Om ett tillfredsställande avtal inte kan göras, får kontot hänskjutas till en advokat som kan lämna in en stämningsansökan mot gäldenären att återkräva det belopp, eventuella tillämpliga avgifter och kostnader för juridisk hjälp. Återvinning av rättegångskostnader i en rättegång är i enlighet med statens lagar.