Vad händer med en Atom under kärnklyvning?

I fission, är Atomen uppdelad i flera delar. Oftast är det två medelstora atomer av ojämlika samlas (som strontium och xenon) och flera (1-5) separat neutroner. Medan trinary fission (tre små atomer) inträffar, är binär fission mycket mer sannolikt.

Ljusets hastighet, c är 2.997 x 10 ^ {8} m/s (1000 x större än svaret av Marque Allien). Också för att få "ERG", måste en inte bara använda gram, men använda c i cm/s, en annan faktor av 100, då kvadrat). Med hjälp av massan i kg med c i m/s en får joule.