Vad händer med en befintlig medarbetare förhållanden, vid mottagandet av privat BU försäkring

Fråga:

Jag är anställd och har erkännande som allvarligt inaktiveras efter en lång tids sjukdom och permanent kan inte längre fylla min befintliga position i företaget. En privat BU försäkring finns. Ett erkännande från försäkringen är väntande, men i slutändan obestridligt. Vad händer nu med min anställningsförhållande. Arbetsgivaren måste erbjuda ett alternativ (stora gruppen) eller rättades anställningsavtalet "av ensam". Kan jag förhandla en avbokning avtalet, utan att kompromissa med den privata BU? Uppsägning från arbetsgivaren har rätt till ett avgångsvederlag? Tack på förhand för hjälp och tips!


Svar:

Det är viktigt att de signalera deras vilja att arbeta. Så vill till arbetsgivaren och att signalera att de arbeta inom ramen för sina möjligheter. Företaget måste kontrollera innan en uppsägning, om det kan använda dem inte var annars, annars avskedande är socialt omotiverade. Efter alla, de är gravt handikappade och njuta av särskilt skydd mot avskedande. Man är så att de kan få också en andra, förmodligen mindre lön, för en ny verksamhet med ett meddelande om ändring på det framöver.

privat pension avslutas inte deras arbetsrelation.