Vad händer med jästceller under anaeroba förhållanden?

Jästceller är fakultativt anaeroba. Detta innebär att de utför jäsning under anaeroba förhållanden. När syrekoncentrationen är låg, omvandlas Pyruvat till etanol och koldioxid.