Vad händer med vatten molekyler när de är uppvärmda?

Liksom alla molekyler är en molekyl av H20 i ständig rörelse; "heta" molekyler flytta snabbare än 'kall' molekyler. Om molekylerna flytta långsamt nog ämnet visas stationära till oss (fryst vatten) och om de rör sig snabbt kommer att nog de expandera för att fylla deras behållare (ånga eller gas vatten.)