Vad händer med vattenånga när det kyler på ett glas iste och blir en vätska?

Vad händer med vattenånga när det kyler på ett glas iste och blir en vätska?

vad som händer är att air(vapor) ändrar tillstånd tillbaka till vätska när den träffar det kallt glaset eftersom temperaturen sänker gas energi och omvandlar den tillbaka till en vätska.