Vad händer om du är i en bilolycka och har ingen försäkring och du träffar en bil som hade full täckning och gap försäkring vad kommer att hända?

Generellt om du var i CA och jag antar att du inte talar om en fender bender eller mindre olycka, du skulle förlora din licens och åläggas att göra en ansökan att återställa din licens.

För att bibehålla din licens kan det krävas att lämna vad som kallas en SR-1 P eller en SR-22 som är helt enkelt bevis du har försäkring på plats. Om din försäkring går ut eller låta det upphöra, försäkringsbolaget meddelar DMV och din licens avbryts igen.

Nu har du sagt har bilen du träffar försäkring. Detta kan innebära att de (försäkringsbolaget) kommer sannolikt att försöka gå efter att ersättning för skador som de var tvungna att betala för din räkning. Du är fortfarande ansvarig!