Vad händer om en katt äter en blå tailed skink?

Vad händer om en katt äter en blå tailed skink?

skink kommer att dö