Vad händer om inkassobyrå har fryst ditt bankkonto för kreditkortsfordringar och du fortfarande inte kan betala inom den tid som de har satt?

En inkassobyrå kan inte gripa ett bankkonto utan följande rättsförfarande i lag. Vilket innebär en licensierad advokat för staten där gäldenären är bosatt, filer en stämningsansökan, vinner en dom, erhåller ett förordnande om verkställighet för dom och sedan avgifter ett konto. Om bankkonto har varit fryst/grep genom, har gäldenären en viss tid till ett anspråk för uppsägning eller befrielse av medel. Emellertid, om gäldenären/svaranden inte svarade på kallelsen eller dom tillkännagivandet, de förlorar som standard. Om en inkassobyrå har sa de kan avgiften/gripa ditt konto utan vederbörlig process, har de brutit mot FDCPA. Undantag från automatisk beslag eller avgiften för ett konto är federala eller statliga skulle betalas skatt. Ett barn eller makar stöd beslut som meddelats av domstolen. I vissa stater gjorde en "set off" klausul som hänför sig till ett avtal med den bank där kontot hålls.