Vad händer om jag inte ger min skatt fram till slutet av maj?

Fråga:

Vad händer om jag inte ger min skatt fram till slutet av maj?


Svar:

Ingenting.

IRS inte kan veta om du gör din självdeklaration ensam eller med hjälp av en skatt konsult, skickas minnen bara från slutet av September. Eftersom konsulterna har en period till 30.09.-detta datum är satt.

Det kan också vara att IRS - om du är skyldig att lämna in – innan du skickar en påminnelse, om du kan anta att du har skapat hittills alltid ensam din skatt avkastning detta samtidigt gör.

Om du är bara ett minne, till ett visst datum att göra meddelandet, och du misslyckas med att uppfylla denna utnämning, debiteras ränta vid betalning av skulder per denna dag.