Vad händer om jag inte skriver ett samråd protokoll i en bank?

Fråga:

En konsument skydd advokat rådde nyligen, att det inte kommer att underteckna dessa samråd protokoll av banker. Vad händer i fallet. Inte säljs produkten då banken?


Svar:

Det är faktiskt så att protokollen samråd endast vid första anblicken tjänar till att skydda konsumenternas intressen. Närmare eftertanke faller en emellertid försvagar konsumenten i domstol eftersom han inte längre - med rätt eller orätt - kan ge den intet ont anande.

Som registrerar ett samråd protokollet, bör därför mycket försiktig, att hans reservationer eller förklaringar om felet registreras i den. Detta görs i praktiken naturligtvis inte, eftersom kunderna en.) oftast inte vad de inte vet och b vet.) mycket att städa och lita själ sida jämförs med deras rådgivare. Det är därför de anmäler sig också saker som är så begränsad rätt.

Så alla som registrerar ett samråd protokoll stärker dess rådgivare. Som inte undertecknar, meddelar hans misstanke öppet och utflykt själv som en potentiell fara. Helt möjligt att banken i detta fall inte klippa en del. Ärligt talat: Jag skulle göra som med all förståelse för mina kunder. För att tala om det faktum att min MiFID avvisar en affär skulle, som inte sattes formellt korrekt. Och det inkluderar också undertecknade protokollet av samråd.