Vad händer om någon stämmer dig och du har inte några pengar eller tillgångar?

Vad händer om någon stämmer dig och du har inte några pengar eller tillgångar?

Svaranden(a) skulle anses vara "dom bevis" (juridisk term utförande bevis). Detta innebär att personen har inte egendom som kan gripas eller löner eller bankkonto som kan garneras av borgenärerna för återbetalning av skulden. Det är inte ovanligt att en rättegång svarande vara "dom bevis", borgenären kan fortfarande spela in dom i hopp om att gäldenären inte alltid förblir i hans nuvarande ekonomiska status.