Vad händer om stämmer inte kore wa hon desu ka?

Vad händer om stämmer inte kore wa hon desu ka?

Kore WA hon dewaarimasen. これは本ではありません。
Vilket betyder "detta inte är en bok." Det skulle vara det negativa svaret till frågan "Kore WA hon desu ka" これは本ですか。
Positiva svaret skulle bli:
Kore WA hon desu. これは本です。