Vad händer på HRE bolagsstämman? Är banken nationaliserade?

Fråga:

Vad händer på HRE bolagsstämman? Är banken nationaliserade? Vad menar du?


Svar:

Ja, du fattar idag en kapitalökning, kommer att delta endast den federala regeringen. Den federala regeringen är alltså då 90% aktieägare udn kommer att göra en squeeze.