Vad har alla organismer som är osynlig eftersom det handlar om små skillnader i biokemiska processer?

Vad har alla organismer som är osynlig eftersom det handlar om små skillnader i biokemiska processer?

Genetisk Variation