Vad har ändrats till höger för konsumentkrediter?

Fråga:

Jag har läst en artikel, men inte riktigt förstått detta.

Vad har ändrats för nu för konsumentkrediter om rätten att överklaga?

Ändringen gäller alla befintliga lån?


Svar:

Nej, den här ändringen gäller inte för befintliga lån. Endast för lån som är nyligen slutförda.